ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідТарандинцівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені В.А.Симоненка Вівторок, 22.05.2018, 04:14
  Математика Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

 
 

Методичні рекомендації про вивчення математики

у 2015-2016 навчальному році

 

     Навчання математики в  загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися за Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року  «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

   Рекомендації  МОН України  «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»-  в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305. (old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115).

       Програмне забезпечення:

  5-7 класи: програма «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» – К.: Видавничий дім «Освіта»;)

   8-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с., (також надруковані у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р);

  10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд.     Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.;

  8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17;

  5-7 класи (допрофільне  вивчення) – Програма з математики для учнів        5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю (авт. Харік О.Ю.) – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. До профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. –Х.: Вид-во «Ранок», 2011.–384 с.

    Усі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та надруковані у фахових виданнях.

   Особливості вивчення математики в 5-9 класах у 2015/2016 н. р. пов’язані з змінами, внесеними до навчальних програм (наказ МОН України № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та додаток до листа Міністерства освіти і науки України  від   26.06.  2015 р. №  1/9-305  розміщено на сайті  http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

   Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.   Районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

   Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах.

   Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

  У 2015/2016 навчальному році 7 класи продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті МОН України.

    На вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень: 2 години алгебри і 2 години геометрії (за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664). У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.

   До навчальної програми основної школи з математики  внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Зокрема з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у  зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

   Методичні рекомендації попередніх років щодо навчання учнів 8-11-х класів залишаються чинними відповідно до листа Міністерства від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р).   

 Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів слід здійснювати відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»), 8-11 класів  - згідно з орієнтовними вимогами, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 30.08. 2011 року №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (з предметів інваріантної складової навчального плану, додаток №11 даного наказу).

    За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом. Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття  та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради. (Лист МОНМС від       23.05.2012   № 1/9-399  «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»). Вчитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.

    У календарно-тематичному плануванні значні за обсягом теми доцільно поділити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.

    Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

   Кількість і призначення учнівських зошитів з математики, види письмових робіт та порядок їх перевірки, кількість контрольних робіт відображені в листі  МОН України «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»  (від 27.12.2000р. № 1/9—529).

     Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. В журнал оцінки записуються окремою  колонкою і враховуються як поточні до найближчої тематичної. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів, уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). 

   Усі види контрольних робіт з математики перевіряються в усіх учнів. Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку. У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

-  при перевірці зошитів з математики підкреслює і виправляє допущену помилку;  при перевірці контрольних робіт лише підкреслює помилку;

- підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами.

  Необхідною умовою формування компетентностей учнів є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення вихованців до різноманітних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності. Домогтися формування системи компетенцій учня може лише висококваліфікований педагог.  Але стати висококваліфікованим педагогом зможе той учитель, хто вчиться сам, займається самовдосконаленням, самоосвітою.  Тому бажано спланувати заходи на 2015-2016 навчальний рік для вчителів математики, де відобразити самоосвіту вчителя як необхідний чинник для їх професійного зростання, ефективної роботи в умовах сучасної освіти, зокрема формування ІК компетентностей для розвитку творчої особистості педагога.

    Відповідно до наказу МОНМС № 1423 від 14.12.12 р.«Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»  на 8 класів повинен бути оформлений 1 кабінет математики.

    Під час роботи в кабінеті математики доцільно керуватися  інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.02.2012 №1/9-72).

     У разі оснащення кабінету математики сучасними технічними засобами навчання (комп’ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран, інтерактивна дошка) рекомендуємо опрацювати інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій» (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497).

    Продовжувати організацію роботи з обдарованими. Зокрема, залучати учнів до участі в математичних конкурсах (Міжнародний та Всеукраїнський етапи математичного конкурсу «Кенгуру», www.kangaroo.com.ua), змаганнях (обласні математичні змагання ім. М.В. Остроградського), турнірах (Всеукраїнський турнір юних математиків ім. проф. Й.М. Ядренка (www.ukrtym.blogspot.com)Київські турніри математичних боїв імені Лесі Рубльової  (matholymp.org.ua/contests/types/tournaments/)),  чемпіонатах (чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач (sva.in.ua/olimpiads004.php,       logika0432.blogspot.com/2015/04/2010-2014.html)), заочних математичних школах (Українська заочна фізико – технічна школа (www.mfti.in.ua › УЗФТШ)), олімпіадах (Всеукраїнські учнівські інтернет олімпіади, всеукраїнська заочна математична олімпіада журналу «У світі математики» (www.mechmat.univ.kiev.ua/)) та ін.

   Під час підготовки вчителів до уроків бажано використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України». 

  

Інформаційні ресурси

1.     Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

2.     Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.

3.     Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .

4.     Веб-сайт  «Математична освіта Полтавщини»  - Режим доступу: matempolt.at.ua

 

     Вчитель також може  залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів.

 

Методист Полтавського методкабінету                                       Л.Д. Семено

 
 
Вхід на сайт

Пошук

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

............... 

E-mail адреса: tarandinci@i.ua